Krakgård, Rutsker

11. Slg. Krakgård i Rutsker sogn

I følge Kures gårdlister boede der følgende personer på Krakgård:

Overt. Navn Født Død
1598 Jep Hansen
Rasmus Nielsen
1610 Mogens Rasmussen
1648 Peder Jørgensen
1667 Laurids Monsen
1688 Mons Lauridsen
1699 Morten Sørensen
1719 Anders Larsen 1682 1742
1739 Lars Andersen Krach 1713 1785
Anders Larsen Krach 1747 1811
1802 Hans Pedersen 1782
1811 Peder Nielsen 1777
1818 Hans Kofoed Dam 1794 1859
Vevst Jørgensen 1804
1834 Bendt Jørgensen
Peder Kofoed Jensen 1812 1887
Hans Jørgen Kofod 1840 1913

Bemærk personerne der er fremhævet med grå farve:

 

Anders Larsen (1682 – 1742) bliver kongsfæster på Krakgård i 1719, og så vidt vides tager han navn efter gården eller området. Da han dør i en ulykke i 1742, kun 60 år gammel, er “Krak”-navnet tilføjet. Man kan vel forestille sig, at han har været kaldt “Anders Larsen fra Krakken” og på den måde taget det til sig. Hans sønner bliver døbt med navnet og benytter det fremover.

Lars Andersen Krak (1713-1785) frikøber Krakgård i 1744, hvor Kong Christian 6. holder auktion over en stor del af kronens gods på Bornholm.

Anders Larsen Krak (1747 – 1811) driver gården indtil han sælger den i 1802. Han og hustruen flyttede derefter til 29 slg. Vestre Rosendalegaard.

Krakgård som den så ud i 1903.

På grund af pesten i 1618 og 1654 lå gården delvis øde og ubeboet hen som så mange andre gårde på den tid. Ligeledes ligger gården øde i 1691.
Gården brændte to gange, sidst d. 13. nov 1904 hvor den nedbrænder totalt. Den blev aldrig genopbygget, men jorden blev lagt under 12. slg. Hullegård, der idag ligger på den anden side af landevejen.

I år 1905 blev der bygget et missionshus få hundrede meter derfra. Det fik navnet “Krakgårdsminde” og tilhørte Evangelisk Luthersk Missionsforening. Idag bliver det brugt til alm beboelse.

(Kilde: “Livet i Sognet”, Arne Ipsen m.fl., Bornholmerens Forlag 1986)