Krakgård i Rutsker

11. Slg. Krakgård i Rutsker sogn

Så vidt vi ved, boede der følgende personer på Krakgård:

Jep Hansen (Før 1598)
Rasmus Nielsen (Før 1598)
Mogens Rasmussen (Før 1617)
Peder Jørgensen (1648)
Laurids Monsen (1667)
Mons Lauridsen (Før 1688)
Morten Sørensen (1699)
Anders Larsen (1719)
Lars Andersen Krach (1739-10-03)
Anders Larsen Krach (1782-08-05)

Hans Pedersen (1802-02-01)
Peder Nielsen (1811-04-23)
Hans Kofod Dam (1818-11-24)
Wevst Jørgensen (1833-12-14)
Bendt Jørgensen (1834-01-01)
Lars Jensen (1835-03-15)
Jens Kofoed Jensen (1836-01-27)
Peder Kofod (1856-02-02)
Hans Jørgen Kofod (1868-09-12)
Johannes Kornelius Kofod (1898-08-29)
Jørgen Thorlund Pedersen Haahr (1904-11-30)
Anders Larsen (1682 – 1742) er født på nabogården Tuleborg, men bliver kongsfæster på Krakgård i 1719, og så vidt vides tager han navn efter gården eller området. Da han dør i en ulykke i 1742, kun 60 år gammel, er “Krak”-navnet tilføjet. Tuleborg solgte han til en anden Anders Larsen, så det er oplagt at tænke, at han kunne være blevet kaldt “Anders Larsen fra Krakken” i modsætning til Anders Larsen fra Tuleborg, og på den måde taget det til sig.

Lars Andersen Krak (1713-1785) frikøber Krakgård i 1744, hvor Kong Christian 6. holder auktion over en stor del af kronens gods på Bornholm.

Anders Larsen Krak (1747 – 1811) driver gården videre indtil han sælger den i 1802. Han og hustruen flyttede derefter til 29 slg. Vestre Rosendalegaard.

Kilde: Gårddatabasen hos Danske Slægtsforskere

Krakgård som den så ud i 1903:

(Kilde: “Livet i Sognet”, Arne Ipsen m.fl., Bornholmerens Forlag 1986).

På grund af pesten i 1618 og 1654 lå gården delvis øde og ubeboet hen som så mange andre gårde på den tid. Ligeledes ligger gården øde i 1691.

Gården brændte to gange, sidst d. 13. nov 1904 hvor den nedbrænder totalt.
Den blev aldrig genopbygget, men jorden blev lagt under 12. slg. Hullegård, der idag ligger på den anden side af landevejen.
I år 1905 blev der bygget et missionshus få hundrede meter derfra. Det fik navnet “Krakgårdsminde” og tilhørte Evangelisk Luthersk Missionsforening.
Idag bliver det brugt til alm beboelse.