Matrikler og stednavne

Stednavne er med til at fortælle en historie, og her vil jeg samle en oversigt over udvalgte matrikelnumre fra Allinge-Sandvig Markjorder. Listen bliver udbygget løbende.

Kortmaterialet kan ses her: Bornholms Matrikelkort Original 1 opmålt fra 1784-1818

En del af stednavnene er med i bogen Bornholms Stednavne, hvor der ofte kan findes yderligere oplysninger.

MatrikelnummerStednavnInformation
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56SimonsløkkeOpkaldt efter en tidligere ejer
57a, 60, 61, 63Caibjerg / KajbjergNavngivet efter fuglen Allike, som på bornholmsk hedder en “Caia”.
Den villavej der hedder Kajbjergvej, er navngivet efter Kajbjerg, men ligger et stykke derfra.
57bBækager
58aFodstiengenFugtig eng med fodsti til Allinge
58b, 59HalvnedeskovenAf ordet “halvdel”, dvs. en skov der blev delt mellem flere.
62Koppehullet
64Snedkerager
65KokkeløkkeengenEng der tilhørte Kokkeløkke.
66, 67, 68Byggehøjsjorden
69, 74, 79ByggehøjFredet gravhøj
70, 71, 72, 73, 75aByggersløkkeJordløkke i forbindelse med gravhøjen.
75b, 75c, 94, 101AsserengNavngivet efter en tidligere ejer “Asser”.
Den villavej der hedder Assereng, er navngivet efter dette stednavn, men ligger et stykke derfra.
76, 77, 78, 80, 85KokkeløkkeagerenAgerjord tilhørende Kokkeløkke
81, 87b, 90a, 92FolledalenFormentlig navngivet efter hestenes føl, da Hestenshøj ligger lige ved siden af.
82, 87a, 89EgesløkkenStednavn efter Egebevoksning.
83aHusestælsengenDer har formentlig ligget en bebyggelse her, som er blevet forladt, hvilket på bornholmsk hedder en “stæl”.
84KokkeløkkenFormentlig navngivet efter en tidligere ejer ved navn “Koch”. Optræder som fællesbetegnelse for det område der afgrænses af Byggehøj, Moseløkken, Egeløkke og åen.
86Kokkeløkkestykket
88, 90b, 91, 93, 95, 96, 97HestenshøjHar tidligere indeholdt en gravhøj med en stensat grav.
98KirkejordHar tilhørt kirken så længe tilbage jeg kan finde skriftlige kilder. Hvornår og hvorfor er fortsat en gåde, men der blev indgået lejekontrakter om dyrkning, og også i dag bliver jorden forpagtet ud, med betaling til Allinge Kirke.
99, 100Aaen / Aamindet
371 + 372ArvefæstelodArvefæste tildelt Jørgen Pedersen Hammer 1859
375a, 375b, 375c, 375dVestermarken4 udstykninger af Vestermarken, efter auktion i 1853.