Smedens Lyng

I Kokkeløkkes skov findes en jordlod, som i en periode blev kaldt “Smedens Lyng”. Det er dér, hvor der i dag er plantet juletræer.

Smeden var Peter Pedersen, født 1854 i Klemensker, men kommer til Allinge og er delvist landmand og delvist smed i Søndergade. I 1880 deler han ejendommen i to, sælger Søndergade 4 og beholder Søndergade 6.

I 1888 køber han Kokkeløkke af Carl Hansinius Kofoed, som havde arvet den af sin far 6 år tidligere.
Peter Pedersen drev både Kokkeløkke og gården i byen i et par år indtil han i 1891 sælger Kokkeløkke videre til Niels Laursen Glud. Han beholder dog de to matrikler af Vestermarken, hvor der i dag er skov, men som i 1891 var lynglodder blandt klippeknolde uden særlig meget bevoksning. Vi skal forestille os et landskab, som vi kan se det på Hammerknuden, hvor lyng, enebær og klipper hersker.

Mens Kokkeløkkes nye ejere driver gården, har Peter Pedersen sin gård i byen, mens han driver dyrene til lynglodden.

Første gang vi ser det på skrift er i en avisannonce 5. oktober 1909:

Jagten
er strængt forbudt paa Egeløkke, Kokkeløkke, Smed P. Pedersens Lyngløkke og paa Smed Bergmanns Jorder i Olsker samt paa Mandig Larsens Jorder, Allinge.

Omstrejfende Hunde vil blive nedskudt
Den jagtberettigede

Hvem de end havde udlejet jagten til, så ønskede “den jagtberettigede” at have det for sig selv.

I området er der spor efter flere små stenbrud, så muligvis har smeden udlejet dele af klippepartierne til stenhuggere, ligesom han kan have forsynet dem med værktøj fra sin smedje i byen.

På de lave målebordsblade fra 1930 kan man se at der er indtegnet en lille bygning:

Øverst har vi Kokkeløkkegård, der på det tidspunkt er firlænget. Følger vi vejen ned, har jeg med en grøn ring markeret, hvor Peter Pedersen bygger en lille bygning.

I 1922 bliver den brandforsikret til en værdi på 700 kr., og består af “Beton, bindingsværk og tegltag”.

Det er en ladebygning, som formentlig har været brugt som maskinhus og til anden opbevaring.

I 1932, to år før han dør, sælger smeden lynglodderne til den daværende ejer af Kokkeløkke, Charles Nielsen.

Hans søn, Alfred Petersen, blev en af Allinges fotografer.

Ladebygningen blev i årene derefter fortsat brugt som opbevaringslade, men i dag er der kun resterne af fodmuren og gavlen tilbage, der lige som teglene ligger hvor de er sunket sammen.

Resterne af laden i Smedens Lyng 2022